Materská škola má zriadenú novú internetovú stránku

https://4msdetva.edupage.org/

na jej zdokonalení sa priebežne pracuje