Zamestnávateľská zmluva - ING Tatry sympatia - tu

Zamestnávateľská zmluva - ING Tatry sympatia - tu

Obchodná zmluva - č. 613202489 - tu

Zmluva o predaji programového vybavenia MZDY - tu

Licenčná zmluva - č. U986/2013 - tu

Zamestnávateľská zmluva - DDS TATRA BANKY - tu

Zmluva - č. 1/2013 o vykonaní BEZPEČNOSTNOTECHNICKEJ SLUŽBY - tu

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - tu

Zmluva o združenej dodávke elektriny - tu

Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr - tu

Zmluva o dielo - Rekonštrukcia sociálneho zariadenia Materská škola IV. - tu

Zmluva o dielo - Výmena okien a zadných dverí v zadnej časti - Materská škola IV. - tu

Dodatok č.1 - tu

Zmluva na dodávku tvrdého palivového dreva tu

Verejné obstarávanie na Gastrotechnologické vybavenie kuchyne v ŠJ -konvektomat tu

Zmluva na dodávku tovaru tu

Poistná zmluva - Úrazové poistenie žiakov - tu