Kolégium Zelenej školy:

koordinátorka:
Mgr. Lucia Zlatoňová
spolukoordinátorka:
        Zuzana Gneuševa
nepedagogický  pracovníci:

         Marcela Kurišová - upratovačka

         Jana Škodová - vedúca školskej jedálne 

rodičia:

Mgr. Jana Krnáčová

Ing. Mária Sekerešová

Ing. Martina Fašangová

Ing. Ondrej Teľúch

 

                 

Environmentálny akčný plán

viac informácií o programe Zelená škola tu

zaujímavé články Čierna labuť

AKTIVITY :

     Začali sme separovať     

Prezentácia spojená s interaktívnymi úlohami

             

Stretnutie s p. Miňovou z CHKO Poľana " Malý stopár zimnou prírodou"